Máy Photocopy Ricoh MP 3350/2850

Stock Trong kho
Đã xem 490 lần

Giá Thuê:
500.000 VNĐ/ 1 tháng - Miễn Phí 1.500
550.000 VNĐ/ 1 tháng - Miễn Phí 3.000 
600.000 VNĐ/ 1 tháng - Miễn Phí 4.500 
650.000 VNĐ/ 1 tháng - Miễn Phí 6.000
700.000 VNĐ/ 1 tháng - Miễn Phí 7.500
Phí vượt trội là 100đ/bản
Phí Đặt cọc máy: 2.000.000 vnđ