Fuji Xerox

Hiển thị :
Xem nhanh

Máy photocopy đen trắng FUJI XEROX Docucentre S2110

25,000,000đ

Chức năng chuẩn: Copy/In mạng/Scan màu - DADF - Duplex Thông số kỹ thuật:  + Tốc độ copy/In: 21 trang/ phút  + Tốc độ scan: 23 trang/ phút (màu, đen trắng)  + Bộ nhớ: 256MB  + 01 khay nạp giấy chính (250 tờ)  + 01 khay giấy tay (100 tờ)  + Khổ giấy A5 -A3  + Sao chụp liên tục: 999 tờ  + Tỉ lệ thu phó..

Xem nhanh

Máy photocopy đen trắng FUJI XEROX Docucentre S2320

28,000,000đ

Chức năng chuẩn: Copy/In mạng/Scan màu- DADF - Duplex Thông số kỹ thuật:  + Tốc độ copy/In: 23 trang/ phút  + Tốc độ scan: 25 trang/ phút (màu, đen trắng)  + Bộ nhớ: 512MB  + 01 khay nạp giấy chính (250 tờ)  + 01 khay giấy tay (100 tờ)  + Khổ giấy A5 -A3  + Sao chụp liên tục: 999 tờ  + Tỉ lệ thu phón..

Xem nhanh

Máy photocopy đen trắng FUJI XEROX Docucentre S2520

32,000,000đ

Chức năng chuẩn: Copy/In mạng/Scan màu- DADF - Duplex Thông số kỹ thuật:  + Tốc độ copy/In: 25 trang/ phút  + Tốc độ scan: 28 trang/ phút (màu, đen trắng)  + Bộ nhớ: 512MB  + 01 khay nạp giấy chính (250 tờ)  + 01 khay giấy tay (100 tờ)  + Khổ giấy A5 -A3  + Sao chụp liên tục: 999 tờ  + Tỉ lệ thu phón..

Xem nhanh

Máy photocopy đen trắng FUJI XEROX Docucentre-V2060 CP

57,000,000đ

Chức năng chuẩn: Copy/In mạng- DADF - Duplex Thông số kỹ thuật:  + Tốc độ copy/In: 25 trang/ phút   (DCV2060 CP)  + Tốc độ copy/In: 30 trang/ phút   (DCV3060 CP)  + Tốc độ copy/In: 35 trang/ phút   (DCV3065 CP)  + Bộ nhớ: 4GB  + 02 khay nạp giấy chính (500 tờ/khay)  + 01 khay giấy t..

Xem nhanh

Máy photocopy đen trắng FUJI XEROX Docucentre-V3060 CP

64,000,000đ

Chức năng chuẩn: Copy/In mạng- DADF - Duplex Thông số kỹ thuật:  + Tốc độ copy/In: 25 trang/ phút   (DCV2060 CP)  + Tốc độ copy/In: 30 trang/ phút   (DCV3060 CP)  + Tốc độ copy/In: 35 trang/ phút   (DCV3065 CP)  + Bộ nhớ: 4GB  + 02 khay nạp giấy chính (500 tờ/khay)  + 01 khay giấy t..

Xem nhanh

Máy photocopy đen trắng FUJI XEROX Docucentre-V3065 CP

70,000,000đ

Chức năng chuẩn: Copy/In mạng- DADF - Duplex Thông số kỹ thuật:  + Tốc độ copy/In: 25 trang/ phút   (DCV2060 CP)  + Tốc độ copy/In: 30 trang/ phút   (DCV3060 CP)  + Tốc độ copy/In: 35 trang/ phút   (DCV3065 CP)  + Bộ nhớ: 4GB  + 02 khay nạp giấy chính (500 tờ/khay)  + 01 khay giấy t..

Xem nhanh

Máy photocopy đen trắng FUJI XEROX Docucentre-V2060 CPS

58,000,000đ

Chức năng chuẩn: Copy/In mạng/Scan mạng màu- DADF - Duplex Thông số kỹ thuật:  + Tốc độ copy/In: 25 trang/ phút   (DCV2060 CPS)  + Tốc độ copy/In: 30 trang/ phút   (DCV3060 CPS)  + Tốc độ copy/In: 35 trang/ phút   (DCV3065 CPS)  + Tốc độ scan: 55 trang/ phút ( màu, đen trắng)  + Bộ nhớ: 4..

Xem nhanh

Máy photocopy đen trắng FUJI XEROX Docucentre-V3060 CPS

65,000,000đ

Chức năng chuẩn: Copy/In mạng/Scan mạng màu- DADF - Duplex Thông số kỹ thuật:  + Tốc độ copy/In: 25 trang/ phút   (DCV2060 CPS)  + Tốc độ copy/In: 30 trang/ phút   (DCV3060 CPS)  + Tốc độ copy/In: 35 trang/ phút   (DCV3065 CPS)  + Tốc độ scan: 55 trang/ phút ( màu, đen trắng)  + Bộ nhớ: 4..

Xem nhanh

Máy photocopy đen trắng FUJI XEROX Docucentre-V3065 CPS

71,000,000đ

Chức năng chuẩn: Copy/In mạng/Scan mạng màu- DADF - Duplex Thông số kỹ thuật:  + Tốc độ copy/In: 25 trang/ phút   (DCV2060 CPS)  + Tốc độ copy/In: 30 trang/ phút   (DCV3060 CPS)  + Tốc độ copy/In: 35 trang/ phút   (DCV3065 CPS)  + Tốc độ scan: 55 trang/ phút ( màu, đen trắng)  + Bộ nhớ: 4..

Xem nhanh

Máy photocopy đen trắng FUJI XEROX Docucentre-V4070 CP

96,000,000đ

Chức năng chuẩn: Copy/In mạng- DADF - Duplex Thông số kỹ thuật:  + Tốc độ copy/In: 45 trang/ phút   (DCV4070 CP)  + Tốc độ copy/In: 55 trang/ phút   (DCV5070 CP)  + Bộ nhớ: 4GB  + HDD: 160 GB ( khả dụng 128Gb)  + 02 khay nạp giấy chính (500 tờ/khay)  + 01 khay giấy tay (96 tờ)  + Khổ gi..

Xem nhanh

Máy photocopy đen trắng FUJI XEROX Docucentre-V5070 CP

115,000,000đ

Chức năng chuẩn: Copy/In mạng- DADF - Duplex Thông số kỹ thuật:  + Tốc độ copy/In: 45 trang/ phút   (DCV4070 CP)  + Tốc độ copy/In: 55 trang/ phút   (DCV5070 CP)  + Bộ nhớ: 4GB  + HDD: 160 GB ( khả dụng 128Gb)  + 02 khay nạp giấy chính (500 tờ/khay)  + 01 khay giấy tay (96 tờ)  + Khổ gi..

Xem nhanh

Máy photocopy đen trắng FUJI XEROX Docucentre-V4070 CPS

97,000,000đ

Chức năng chuẩn: Copy/In mạng/Scan mạng màu- DADF - Duplex Thông số kỹ thuật:  + Tốc độ copy/In: 45 trang/ phút   (DCV4070 CPS)  + Tốc độ copy/In: 55 trang/ phút   (DCV5070 CPS)  + Tốc độ scan: 80 trang/ phút ( màu, đen trắng)  + Quét 1 lần 2 mặt bản gốc 140 trang/ phút  + Bộ nhớ: 4GB  + Ổ cứ..

Xem nhanh

Máy photocopy đen trắng FUJI XEROX Docucentre-V5070 CPS

116,000,000đ

Chức năng chuẩn: Copy/In mạng/Scan mạng màu- DADF - Duplex Thông số kỹ thuật:  + Tốc độ copy/In: 45 trang/ phút   (DCV4070 CPS)  + Tốc độ copy/In: 55 trang/ phút   (DCV5070 CPS)  + Tốc độ scan: 80 trang/ phút ( màu, đen trắng)  + Quét 1 lần 2 mặt bản gốc 140 trang/ phút  + Bộ nhớ: 4GB  + Ổ cứ..

Xem nhanh

Máy photocopy đen trắng FUJI XEROX Docucentre-V6080 CP

237,000,000đ

Chức năng chuẩn: Copy/In mạng- DADF - Duplex Thông số kỹ thuật:  + Tốc độ copy/In: 65 trang/ phút   (DCV6080 CP)  + Tốc độ copy/In: 75 trang/ phút   (DCV7080 CP)  + Bộ nhớ: 4GB  + HDD: 160 GB ( khả dụng 128Gb)  + 04 khay nạp giấy chính: 2 khay * 500 tờ + 1490 tờ + 1860 tờ  + 01 khay giấy tay:..

Xem nhanh

Máy photocopy đen trắng FUJI XEROX Docucentre-V7080 CP

298,000,000đ

Chức năng chuẩn: Copy/In mạng- DADF - Duplex Thông số kỹ thuật:  + Tốc độ copy/In: 65 trang/ phút   (DCV6080 CP)  + Tốc độ copy/In: 75 trang/ phút   (DCV7080 CP)  + Bộ nhớ: 4GB  + HDD: 160 GB ( khả dụng 128Gb)  + 04 khay nạp giấy chính: 2 khay * 500 tờ + 1490 tờ + 1860 tờ  + 01 khay giấy tay:..

Hiển thị 1 đến 15 trong 24 (2 Trang)